RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

04.04.2019 15:45

Zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko w obszarze energetyki i środowiska

Komisja Europejska przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Decyzja wydana 2 kwietnia 2019 r. dotyczy zmian przede wszystkim w sektorze energetyki i środowiska. Zmienione zapisy POIiŚ pomogą również w realizacji Programu dla Śląska oraz Programu Dostępność... więcej »

Dodaj do Facebook

04.04.2019 11:21

Awaria sieci teleinformatycznej we wszystkich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce

Informujemy, że 4 kwietnia 2019 r. mogą wystąpić problemy z połączeniem telefonicznym i mailowym z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie oraz z Lokalnymi Punktami w Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targi i w Tarnowie. Utrudnienia spowodowane są awarią sieci... więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2019 20:17

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)

2 kwietnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zaakceptował aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIR. Zmiany wprowadzone do dokumentu polegają na: aktualizacji kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4), w związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący zmian... więcej »

Dodaj do Facebook

02.04.2019 15:30

Komisja Europejska pozytywnie o projektach transportowych

Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla kolejnych 9 projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pozytywne decyzje w imieniu beneficjentów POIiŚ odebraliśmy w Brukseli z rąk komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Komisarz Corina Creţu... więcej »

Dodaj do Facebook

01.04.2019 18:59

W kwietniu prawdziwy przypływ wiosennej energii! Wszystko za sprawą nowych konkursów z Funduszy Europejskich

Wiosna sprzyja nowym pomysłom i planom. Sprawdź, czy możesz je zrealizować z Funduszami Europejskimi. W kwietniu rusza 111 nowych naborów. Szczególnie szeroka oferta kierowana jest do przedsiębiorców. O pieniądze unijne mogą starać się również uczelnie wyższe, instytucje... więcej »

Dodaj do Facebook

01.04.2019 16:40

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 31 marca 2019 roku

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 31 marca 2019 roku złożono 105 264 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 638,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie... więcej »

Dodaj do Facebook

01.04.2019 15:15

Krajowe Forum Miejskie

W terminie 1-2 kwietnia 2019 roku odbywa się Krajowe Forum Miejskie. Stanowi ono miejsce debaty na temat prowadzenia zintegrowanej polityki miejskiej na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Debata będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju polityki miejskiej w Polsce, w celu lepszego... więcej »

Dodaj do Facebook

01.04.2019 14:30

Otwarto rejestrację na X Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

10. Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w Gdańsku 12-13 czerwca 2019 roku. Głównym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy z organizacją Baltic Sea Subregional Co-operation. Partnerami strategicznymi są Ministerstwo... więcej »

Dodaj do Facebook

01.04.2019 14:09

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 31 marca 2019 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,... więcej »

Dodaj do Facebook

01.04.2019 11:42

Współpraca polsko-słowacka – złóż mikroprojekt!

Od 1 kwietnia do 14 czerwca 2019 roku trwa nabór mikroprojektów na pograniczu ze Słowacją (program Interreg Polska – Słowacja). Wnioski o dofinansowanie można składać w priorytecie Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Do... więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony