Wydatki kwalifikowane

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wydatki kwalifikowane, to te z kosztów poniesionych podczas prowadzenia projektu, które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania. Innymi słowy, to te wydatki, których część (np. maksymalnie 85% w przypadku działania 8.1 - e-usługi) będzą podlegały refundacji.

Podczas prowadzenia projektu ponosić będziesz różnego rodzaju koszty. Będziesz kupować usługi, produkty, czy też wypłacać wynagrodzenia osobom zaangażowanym w projekt. Wszystkie koszty, które poniesiesz, podzielić można na dwie grupy:

 • wydatki kwalifikowane,
 • wydatki niekwalifikowane.

Co jest wydatkiem kwalifikowanym a co nim nie jest?

Najczęściej, wydatki kwalifikowane to wydatki:

 • wydatki określone w rozporządzeniu,
 • wydatki faktycznie poniesione,
 • wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji.

Rozporządzenie zawiera listę typów wydatków kwalifikowanych wraz z podaniem procentowej wysokości ich zwrotu dla odpowiednie działania.

Przykładowo lista wydatków kwalifikowanych obejmuje m.in.:

 •  zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych w celu stworzenia produktów cyfrowych oraz przygotowania, świadczenia i aktualizacji e-usług
 •  kupno patentów, licencji, know-how
 •  zakup nowych lub używanych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości)
 •  zakup usług księgowych, prawnych, tłumaczeń i innych profesjonalnych usług
 •  wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu
 •  zakup analiz przygotowawczych
 •  zakup usług pomocniczych, takich jak: telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe
 •  zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych
 •  wynajem pomieszczeń
 •  raty spłat w ramach umowy leasingu,
 •  działania promocyjne wdrożonych e-usług i produktów cyfrowych,
 •  szkolenia specjalistyczne związane z uruchomieniem i obsługą e-usługi.

ZEFE.ORG

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe: