aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

21.05.2020 15:26

Finansowy zastrzyk wsparcia dla szpitali na Warmii i Mazurach

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaakceptował wspólny projekt unijny dofinansowujący wojewódzkie placówki medyczne. Jego łączna wartość to ponad 12 mln zł.  W projekcie „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo... więcej »

Dodaj do Facebook

21.05.2020 15:05

Konsultacje on-line dla konkursu Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Instytucja Organizująca Konkurs uruchamia konsultacje on-line dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie 4.1 PO WER Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Spotkania odbywać się będą poprzez aplikację ZOOM. Terminy... więcej »

Dodaj do Facebook

21.05.2020 10:39

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla VII naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020

Informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) wprowadza kolejne udogodnienia korzystne dla przedsiębiorców dotyczące... więcej »

Dodaj do Facebook

20.05.2020 18:54

Informacja o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)]. Informacje... więcej »

Dodaj do Facebook

20.05.2020 18:37

Zmiany w ogłoszeniach o naborach wniosków – stan na 20 maja 2020 roku

Przedstawiamy listę kolejnych ogłoszeń o naborach wniosków, które uległy zmianie w związku z zagrożeniem koronawirusem. Programy krajowe Wiedza Edukacja Rozwój Wydłużenie terminu naboru: 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową więcej »

Dodaj do Facebook

20.05.2020 18:08

Z Europejskim Funduszem Społecznym ratujemy miejsca pracy

Prawie 871 milionów złotych – to kwota skierowana już do wypłaty dla pracodawców na dofinansowanie pensji i składek pracowników. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marszałkowie regionów zapewnili pieniądze, które pomogą uratować prawie 500... więcej »

Dodaj do Facebook

20.05.2020 16:27

Kolejne wydłużenie terminu składania wniosków w działaniu 4.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce - stwarzającą trudności wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, w szczególności w zakresie pozyskania i ustalenia zasad współpracy z partnerem ponadnarodowym, Instytucja Organizująca Konkurs podjęła decyzję o... więcej »

Dodaj do Facebook

20.05.2020 12:56

Ogromny apetyt przedsiębiorców na pożyczki z Programu Inteligentny Rozwój. Będzie dokładka

Ponad 500 milionów złotych w prawie tysiącu wniosków - tak wygląda sytuacja po niespełna 2 tygodniach naboru wniosków o pożyczkę z Funduszy Europejskich dla firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Pierwsze pieniądze zostały już wypłacone. W odpowiedzi na potrzeby... więcej »

Dodaj do Facebook

20.05.2020 12:40

Zapraszamy na drugą część szkoleń online dedykowanych przygotowaniu wniosków do Programu LIFE

Już 26 i 27 maja zapraszamy na dwa szkolenia online dla wnioskodawców dotyczące przygotowania pełnych wniosków projektowych LIFE w Podprogramie działań na rzecz środowiska.Szkolenie dedykowane jest dla osób, które mają już podstawową wiedzę na temat Programu LIFE, w... więcej »

Dodaj do Facebook

19.05.2020 18:00

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zapraszamy do składania wniosków – rozpoczęliśmy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) 2014–2020 w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Ogłoszenie o naborze kandydatów... więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony