aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

15.05.2020 13:45

Ułatwienia dla szkół korzystających z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zwiększenie limitów na zakup narzędzi do prowadzenia edukacji zdalnej i zmiana formy prowadzenia szkoleń ze stacjonarnej na zdalną to najważniejsze ułatwienia dla projektów w obszarze edukacji wprowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. "Możliwość prowadzenia... więcej »

Dodaj do Facebook

15.05.2020 11:14

Podlasie z nową drogą: ekspresową obwodnicą Szczuczyna można już jechać

Szczuczyn – miasto na Podlasiu położone na styku ważnych dróg krajowych, nr 61 i 58. Od dawna można było ominąć je obwodnicą. Miała ona jednak tylko jedną jezdnię. Od dziś funkcjonuje już jako dwujezdniowa, stanowiąca w dodatku fragment drogi ekspresowej S61. Druga jezdnia obwodnicy... więcej »

Dodaj do Facebook

14.05.2020 18:16

Zmiany w ogłoszeniach o naborach wniosków – stan na 14 maja 2020 roku

Przedstawiamy listę kolejnych ogłoszeń o naborach wniosków, które uległy zmianie w związku z zagrożeniem koronawirusem. Programy krajowe Inteligentny Rozwój Zmiana terminu zakończenia naboru: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe... więcej »

Dodaj do Facebook

14.05.2020 18:16

Rusza Zdalna Szkoła Plus (1)

Od jutra gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z puli ponad 182 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego. To kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Tym razem sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych... więcej »

Dodaj do Facebook

14.05.2020 16:57

Wyjaśnienia dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

W związku z zawieszeniem w dniu 4 maja 2020 r. stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (wiadmość z 4 maja... więcej »

Dodaj do Facebook

14.05.2020 16:26

Ponowne ogłoszenie konkursu z Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w ramach RPO-Lubuskie 2020

12 maja 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu w ramach RPO-Lubuskie 2020 konkursu z działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy,... więcej »

Dodaj do Facebook

14.05.2020 15:15

Projekt Interreg Europa Eco-Cicle - turystyka rowerowa na obszarach cennych przyrodniczo

Projekt Eco-Cicle łączy promocję oraz rozwój zrównoważonej turystyki i mobilności na obszarach cennych przyrodniczo. W projekcie współpracują partnerzy z Hiszpanii, Niemiec, Słowenii, Włoch, Belgii i Polski. Zasoby województwa kujawsko-pomorskiego to między innymi... więcej »

Dodaj do Facebook

14.05.2020 13:47

Częściowe zawieszenie wytycznych EFS w obszarze edukacji, przeciwdziałających COVID-19

13 maja 2020 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11... więcej »

Dodaj do Facebook

13.05.2020 17:59

Świętokrzyski program regionalny - przesunięcie ogłoszenia naborów wniosków

W związku z trwającym stanem epidemii SARS-CoV-2 bezterminowo zostają przesunięte ogłoszenia naborów wniosków, które zostały zaplanowane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok, w części dotyczącej EFRR: Działanie 3.3 -... więcej »

Dodaj do Facebook

13.05.2020 15:07

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski – ogromna szansa, z której skorzystały samorządy!

Ponad 70 mld zł z funduszy unijnych trafiło do Wielkopolski po 1 maja 2004 roku. W tej puli znajduje się 14 mld zł z Programu Regionalnego, 21 mld zł z Programów Operacyjnych (krajowych) oraz 35 mld zł to dopłaty rolnicze. Spora część z tych pieniędzy trafiła wielkopolskich samorządów.... więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie  ... 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ...  Następne »