aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

29.09.2023 19:03

2.4 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.04... więcej »

29.09.2023 17:14

2.1 Efektywność energetyczna (1)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Priorytetu II. Region... więcej »

29.09.2023 17:10

2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (1)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego... więcej »

29.09.2023 15:46

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów (2)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania... więcej »

29.09.2023 15:34

2.3 Infrastruktura energetyczna (1)

Instytut Nafty  Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna. Typ projektów: Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć. więcej »

29.09.2023 12:19

2.5 Gospodarka wodno-ściekowa (1)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5 Gospodarka... więcej »

29.09.2023 10:14

6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe (Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 29.09.2023 r. ogłasza nabór nr FEWP.06.07-IZ.00-001/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. więcej »

29.09.2023 09:38

5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu (1)

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach: Działania nr: 5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu Typ projektu: Infrastruktura tras wynikających z... więcej »

29.09.2023 09:35

1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw (1)

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach: Działania 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw, Typ projektu: Inwestycje przedsiębiorstw na obszarze Specjalnej Strefy... więcej »

28.09.2023 20:01

2.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze... więcej »

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony