aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

24.05.2018 16:00

Na granicy z Czechami realizujemy kolejne mikroprojekty

W programie Republika Czeska-Polska (Interreg V-A) wybrano 38 mikroprojektów, które będą realizowane w następujących priorytetach: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Współpraca instytucji i społeczności.  Łącznie... więcej »

Dodaj do Facebook

23.05.2018 13:18

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach... więcej »

Dodaj do Facebook

23.05.2018 13:02

Ponad 34,8 mln zł dofinansowania UE na rozwój kolei we Wrocławiu

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej wrocławska infrastruktura transportowa zmienia się na lepsze. Plany modernizacyjne zakładają, że za dwa lata wrocławianie będą mogli skorzystać z nowego przystanku kolejowego i innych udogodnień ułatwiających codzienną podróż. Przemysław Gorgol, p.o.... więcej »

Dodaj do Facebook

23.05.2018 11:45

4,2 mln euro na współpracę w dziedzinie administracji, obywateli i ekologii

29 maja ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie Polska – Saksonia. Konkurs potrwa do 29 czerwca. Pula konkursu wynosi 4,2 mln euro na polsko-niemieckie przedsięwzięcia dotyczące m.in.: współpracy między instytucjami i obywatelami, organizacji szkoleń,... więcej »

Dodaj do Facebook

22.05.2018 17:36

POIiŚ 2014-2020 jeszcze lepszy niż POIiŚ 2007-2013

22 maja br. we Wrocławiu obradował Komitet Monitorujący Programu Infrastruktura i Środowisko, który zapoznał się z aktualnym stanem wdrażania największego programu operacyjnego w Europie i zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania POIiŚ w 2017 roku. "Mam przyjemność poinformować, że od... więcej »

Dodaj do Facebook

22.05.2018 17:00

Awaria łącza internetowego w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Lublinie

W związku z awarią łącza internetowego, w terminie 21.05.2018 r. - 22.05.2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie mejlowym z pracownikami Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lublinie. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz do osobistych wizyt w... więcej »

Dodaj do Facebook

22.05.2018 16:31

Trzeci nabór na usługi badawcze dla przedsiębiorstw w projekcie Baltic TRAM

Ostatnia szansa na usługi badawcze w ramach projektu Trzeci i zarazem ostatni nabór na bezpłatne usługi badawcze został otwarty. Partnerstwo projektu Baltic TRAM zachęca firmy produkcyjne mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej do kontaktu z Centrami Badań dla Przemysłu w... więcej »

Dodaj do Facebook

21.05.2018 17:01

Konsultacje społeczne regulaminów konkursów dotyczących ułatwienia dostępu do usług zdrowotnych – poddziałanie 11.2.1 i 11.2.2 Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektów: Regulaminu konkursu (PDF 1,48 MB) zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/18, dotyczącego interwencji w ramach Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie... więcej »

Dodaj do Facebook

21.05.2018 16:21

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 20 maja 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 20 maja 2018 r. złożono 83 211 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 512,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie... więcej »

Dodaj do Facebook

21.05.2018 15:12

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-285/17

16 maja 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5317/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego... więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »