aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

20.01.2020 16:34

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 19 stycznia 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 58 634 inwestycje o łącznej wartości 448,1 mld zł. Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 19 stycznia 2020 roku złożono 127 136 wniosków o dofinansowanie... więcej »

Dodaj do Facebook

20.01.2020 16:28

Jak mieć więcej za mniej? Oni już wiedzą. Dofinansowanie unijne w obszarze wysokosprawnej kogeneracji

Projekty, które zostały wybrane w IV konkursie z poddziałania 1.6.1 Programu Infrastruktura i Środowisko – Źródła wysokosprawnej kogeneracji – mają już umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych. Wysokość wsparcia przekracza 300 mln zł. Z projektami wybranymi do... więcej »

Dodaj do Facebook

20.01.2020 12:28

Konsultacje społeczne regulaminów konkursów z poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych oraz działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektów: Regulaminu konkursu (DOCX 377 KB) zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20 – oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki... więcej »

Dodaj do Facebook

17.01.2020 17:31

Wybrano do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

16 stycznia 2020 r. zatwierdzono dwa projekty pozakonkursowe w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 6 687 516,20 zł. Celem głównym obu projektów jest aktywne włączenie oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób... więcej »

Dodaj do Facebook

17.01.2020 14:00

Kolejny projekt CEF zakończony!

W dniu dzisiejszym (17 stycznia 2020 r.) odbyła się w Zgorzelcu konferencja prasowa poświęcona realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu CEF pn. Elektryfikacja linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec. Zaproszeni goście mieli bezpośrednią możliwość oglądać... więcej »

Dodaj do Facebook

16.01.2020 17:35

Pierwsze w Polsce kapitałowe inwestycje społeczne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano pierwszych w Polsce innowacyjnych inwestycji o charakterze społecznym (inwestycje typu Social Venture Capital - SVC). Organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym udostępniono znane z rynku kapitałowego instrumenty w postaci... więcej »

Dodaj do Facebook

16.01.2020 15:23

Zakończenie 4 rundy naboru za nami…

… a przed nami ocena 67 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Polska Wschodnia! W złożonych wnioskach, łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to ponad 1,2 mld zł, pula dostępnych... więcej »

Dodaj do Facebook

16.01.2020 09:29

Noworoczne oferty dla przedsiębiorców

Początek roku to czas nowych możliwości, planów do zrealizowania oraz wyzwań do podjęcia. W realizacji zamierzeń na nowy rok pomogą Fundusze Europejskie. W styczniu oferta naborowa obejmuje: 17 naborów w programach krajowych i 29 naborów w programach regionalnych, w tym 15... więcej »

Dodaj do Facebook

15.01.2020 15:14

Projekt RESTAURA - jak rewitalizować obiekty historyczne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budynki historyczne w Europie Środkowej często wymagają renowacji, ale zasoby publiczne są ograniczone. Projekt RESTAURA wprowadził narzędzia i praktyki, które pomagają regionom w budowaniu partnerstwa z partnerami prywatnymi. Razem dają tym budynkom nowe życie. W ramach projektu opracowany... więcej »

Dodaj do Facebook

14.01.2020 16:23

Ostatni konkurs w programie Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska!

13 stycznia 2020 roku ruszył ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Konkurs potrwa do 25 lutego 2020 roku. Do rozdysponowania jest 800 tys. euro. Nabór jest otwarty dla międzynarodowych przedsięwzięć... więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »