aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

16.03.2018 13:27

Nawet pół miliona złotych na wsparcie ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Programu Inteligentny Rozwój. Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika... więcej »

Dodaj do Facebook

16.03.2018 10:13

Rozwój obszarów metropolitalnych i pozametropolitalnych. Problemy i wyzwania w polityce spójności po roku 2020.

14 marca 2018 roku miała miejsce konferencja poświęcona problematyce prowadzenia polityki rozwoju na obszarach metropolitalnych i pozametropolitalnych.  Zmiany w podziale klasyfikacji terytorialnej NUTS 2 Konferencja Rozwój obszarów metropolitalnych i pozametropolitalnych.... więcej »

Dodaj do Facebook

14.03.2018 14:15

Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu - Regionalny Program Województwa Opolskiego 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Opolskiego dokonała zmiany zapisów regulaminu konkursu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. Zmiany dotyczą terminu rozstrzygnięcia konkursu i... więcej »

Dodaj do Facebook

14.03.2018 14:14

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej dla konkursu 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020

Wydłużony został termin zakończenia oceny merytorycznej dla konkursu 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. Nowy termin wyznaczono na 27 kwietnia 2018 r. Jednocześnie informujemy, że wprowadzona zmiana wpłynie na planowany termin... więcej »

Dodaj do Facebook

13.03.2018 17:32

Program Polska Cyfrowa wspiera Ogólnopolską Sieć Edukacyjną i wdraża standardy dostępności

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa (POPC), któremu przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży, podjęto decyzję o przyjęciu kryteriów wyboru projektów Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).* Program Polska Cyfrowa, jako pierwszy,... więcej »

Dodaj do Facebook

12.03.2018 13:31

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 11 marca 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 11 marca 2018 r. złożono 77 479 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 488,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie... więcej »

Dodaj do Facebook

12.03.2018 13:00

Rozstrzygnięcie konkursu dla kolei miejskiej - infrastruktura w działaniu 5.2 Programu Infrastruktura i Środowisko

Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Witold Słowik, zaakceptował przekazaną przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) listę projektów ocenionych w konkursie nr POIiŚ.5.2/2/16 (Kolej miejska – infrastruktura). Konkurs zorganizowano dla projektów ujętych w... więcej »

Dodaj do Facebook

12.03.2018 11:01

Miasto modelowe zapłaci 10 tysięcy złotych za pomysły innowacyjnych projektów społecznych

Miasto Bytom ogłosiło otwarty, ogólnopolski konkurs na pomysły innowacyjnych projektów społecznych. W konkursie przewidziano nagrodę 10 tys. zł dla autorów najlepszych pomysłów. Aby ubiegać się o nagrodę, do 19 marca trzeba wypełnić wniosek o dopuszczenie do udziału... więcej »

Dodaj do Facebook

12.03.2018 10:25

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 4 marca 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od momentu uruchomienia programów do 4 marca 2018 r. złożono 77 045 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 487,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o... więcej »

Dodaj do Facebook

09.03.2018 16:42

Przesunięcie terminu naboru wniosków w działaniu 3.4 Kogeneracja, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2018 roku konkurs w działaniu 3.4 Kogeneracja, Typ I. Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe oraz Typ II. Budowa przyłączeń do... więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony