aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

12.07.2022 15:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3.1. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3.1. Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych. Program skierowany jest do firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Koszty kwalifikowane, to m.in.: 

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki dotacji
więcej »

Dodaj do Facebook

23.06.2020 19:27

W Wielkopolsce rehabilitacja neurologiczna na najwyższym poziomie!

W ciągu roku udar mózgu dotyka w Polsce 60 tys. osób i powoduje około 30 tys. zgonów (to trzecia, co do częstości przyczyna śmierci – po chorobach serca i nowotworowych). Udar mózgu jest też główną przyczyną trwałej niepełnosprawności dorosłych. Szacuje się,... więcej »

Dodaj do Facebook

23.06.2020 19:17

W Wielkopolsce poprawi się leczenie i diagnostyka dzieci chorych na raka

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w... więcej »

Dodaj do Facebook

23.06.2020 19:10

Wsparcie dla krakowskich szpitali w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła całym światem. Jej dotkliwe skutki odczuwalne są także w Polsce. Małopolska zareagowała na ten nagły kryzys niezwłocznie. Powstała Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Samorząd województwa swoje pierwsze działania skierował w stronę obszaru związanego ze... więcej »

Dodaj do Facebook

23.06.2020 16:30

Brama do Chin z unijnym dofinansowaniem

PKP Cargo Terminale podpisała umowy na modernizację i rozbudowę terminala intermodalnego w Małaszewiczach. Inwestycja za 38,5 mln zł otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na kwotę prawie 13 mln zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu... więcej »

Dodaj do Facebook

23.06.2020 09:57

Zgotuj sobie sukces

Kuchnia hiszpańska bezsprzecznie należy do jednych z najlepszych w świecie. A region Walencji to na mapie Hiszpanii prawdziwe kulinarne zagłębie. Nazywany jest niekiedy „hiszpańskim Lewantem”. Tamtejsze stoły uginają się od aromatycznych cytrusów, ryb, owoców morza,... więcej »

Dodaj do Facebook

22.06.2020 17:47

Ponad 2 mln zł na inwestycje w powiecie olkuskim

Uroczyste przekazanie bonów w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla szpitali w Olkuszu i Jaroszowcu oraz przekazanie promes na realizację inwestycji w gminach: Olkusz, Klucze i Bukowno – to główne punkty piątkowej wizyty... więcej »

Dodaj do Facebook

22.06.2020 17:41

Kości prehistorycznych zwierząt na budowie metra

Budowa odcinka wschodniego II linii metra, dofinansowana ze środków unijnych  Programu Infrastruktura i Środowisko,  dostarcza bardzo ciekawych znalezisk. Fragmenty prehistorycznych zwierząt odnaleziono na dwóch stacjach po prawej stronie Wisły. Na stacji Bródno, na... więcej »

Dodaj do Facebook

22.06.2020 17:29

Stacja Rzeszów Główny przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Na stacji Rzeszów Główny trwają prace zwiększające dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Podróżni będą mogli korzystać z trzech peronów z windami, schodami ruchomymi i przejściem podziemnym. Program Infrastruktura i Środowisko sukcesywnie wspiera... więcej »

Dodaj do Facebook

22.06.2020 17:03

Dotacje obrotowe z funduszy unijnych na początek trafią do 847 firm. Jest pierwsza lista pozytywnie ocenionych wniosków

W ciągu pięciu dni trwania naboru w programie Dotacje na kapitał obrotowy firmy złożyły 2955 wniosków na kwotę 554 milionów złotych. Oceniono już 858 projektów, z czego 847 pozytywnie. Do pierwszych przedsiębiorców trafi prawie 168 milionów złotych, czyli 6,7... więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony