aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

01.06.2020 12:24

Platformy dyskusyjne projektu DEEPWATER-CE

W ramach działań  projektu DEEPWATER-CE, wspólfinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa, uruchomiono platformy dyskusyjne na LinkedIn nazwane Virtual Square projektu. Virtual Square projektu DEEPWATER-CE to miejsce dla wszystkich, którzy interesują się tematem... więcej »

Dodaj do Facebook

01.06.2020 09:00

Zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja, rozrywka – wszystko z myślą o dzieciach!

Początek czerwca zawsze znaczy to samo – na pierwsze miejsce wskakują tego dnia dzieci. Tymczasem Program Infrastruktura i Środowisko myśli o najmłodszych na co dzień. Wiele projektów realizowanych z funduszy unijnych powstaje z myślą o nich. Bądźcie zdrowi! Katowice, Łódź,... więcej »

Dodaj do Facebook

29.05.2020 18:06

Ponad 1 mld zł - będzie drugie i trzecie zwiększenie funduszu pożyczek płynnościowych z Programu Inteligentny Rozwój

O 500 mln zł zwiększy się fundusz pożyczek płynnościowych finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój. 200 mln zł to kwota, którą chcemy przeznaczyć dla nowych pośredników finansowych na nowe nabory, a pozostałe 300 mln zostanie rozdysponowanych między pośredników... więcej »

Dodaj do Facebook

29.05.2020 17:15

Opolski Program Regionalny - nowy harmonogram naborów wniosków na 2020 rok

25 maja 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2780/2020 przyjął szóstą wersję Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok. Zapraszamy do zapoznania się... więcej »

Dodaj do Facebook

29.05.2020 17:05

Opolski Program Regionalny - zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 8.2 Włączenie społeczne i rezygnacja z naboru w ramach 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok... więcej »

Dodaj do Facebook

29.05.2020 16:42

Wznowienie konsultacji bezpośrednich w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Olsztynie, Ełku i Elblągu wznowiono bezpośrednią obsługę klientów. Ze względu na stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa, osobiste wizyty... więcej »

Dodaj do Facebook

29.05.2020 15:25

Odczarowujemy „innowacje”

Z czym kojarzy się Wam słowo innowacje? Prawdopodobnie Wasze myśli skierują się do laboratoriów i naukowców w białych fartuchach i ochronnych goglach. Być może w głowie pojawi Wam się obraz mikroprocesorów, supernowoczesnych robotów, albo przesuwających się po ciemnym... więcej »

Dodaj do Facebook

29.05.2020 15:24

Sto nagród dla stu najlepszych projektów cyfrowych

W dobie konkurencyjnej gospodarki o rynkowym sukcesie coraz częściej decyduje wykorzystanie technologii cyfrowych w prowadzeniu biznesu. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw związanych z rozwojem i promocją cyfryzacji w polskich przedsiębiorstwach. Jednym z najnowszych przedsięwzięć jest konkurs na... więcej »

Dodaj do Facebook

29.05.2020 15:16

Sejm za nowymi mechanizmami polityki rozwoju

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel, przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. "Zmiany mają trzy cele. Po pierwsze, szykujemy grunt prawny pod nowe... więcej »

Dodaj do Facebook

28.05.2020 18:00

Metro coraz dalej na zachód

Budowa II linii metra nie ustaje. 28 maja odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na stacji Powstańców Śląskich. To kolejna stacja na odcinku zachodnim, na którym nie tak dawno uruchomiono odcinek ze stacjami Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza. Projekt II linii... więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony