nabór wniosków

Nabory wniosków aplikacyjnych po dotacje europejskie POIG, RPO, POIŚ. Wszystkie nabory do programów pomocowych.

03.10.2011 10:35

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 3 do 28 października 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B , Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej »

Dodaj do Facebook

27.09.2011 04:55

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

W terminie od 3 października 2011 do 4 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

więcej »

Dodaj do Facebook

20.09.2011 01:00

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

W terminie od 3 października 2011 r. do 18 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów od mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

więcej »

Dodaj do Facebook

19.09.2011 07:10

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

W terminie od 15 września do 17 listopada 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego, przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook

19.09.2011 10:00

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 19 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony