nabór wniosków

Nabory wniosków aplikacyjnych po dotacje europejskie POIG, RPO, POIŚ. Wszystkie nabory do programów pomocowych.

27.09.2011 04:55

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

W terminie od 3 października 2011 do 4 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

więcej »

Dodaj do Facebook

20.09.2011 01:00

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

W terminie od 3 października 2011 r. do 18 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów od mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

więcej »

Dodaj do Facebook

19.09.2011 07:10

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

W terminie od 15 września do 17 listopada 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego, przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

więcej »

Dodaj do Facebook

19.09.2011 10:00

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 19 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4