nabór wniosków

Nabory wniosków aplikacyjnych po dotacje europejskie POIG, RPO, POIŚ. Wszystkie nabory do programów pomocowych.

28.02.2018 13:13

Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i podmiotów publicznych na termomodernizację budynków w województwie świętokrzyskim

Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i podmiotów publicznych. Termomodernizacja budynków przeznaczonych na działalność w sferze usług publicznych. Jesteś fundacją, stowarzyszeniem lub innym podmiotem posiadającym osobowość prawną? Pozyskaj dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2018 r. 

więcej »

ZEFE.ORG

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów. ZEFE - razem pozyskamy wię

więcej »

20.02.2018 15:51

Nabór wniosków - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOSW

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w Województwie Świętokrzyskim. O dotację na tzw. "projekty energooszczędności i termomodernizacji" mogą ubiegać się m. in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty lecznicze i uczelnie.

więcej »

05.06.2017 13:29

1.2 Badania celowe - Nabory / Konkursy - Fundusze europejskie w województwie lubelskim - Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w województwie lubelskim. Jak zdobyć dotację? Sprawdź i skorzystaj ze środków unijnych. 1.2 Badania celowe w województwie Lubelskim. Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17

więcej »

Nabory wniosków RPO WP 2014-2020

Przegląd aktualności w temacie naboru wniosków. Kategoria agregowana ze źródeł RSS.

więcej »

15.06.2016 13:25

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego).

więcej »

03.04.2015 14:18

Harmonogram naboru wniosków na 2015 rok Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

W tym roku Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zorganizują łącznie 15 unijnych konkursów. Dostępne w nich środki to niemal 832 mln zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in.: samorządy lokalne, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

więcej »

03.04.2015 10:34

Program SZYBKA ŚCIEŻKA - dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 w 2015 r.

więcej »

30.12.2014 12:10

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Informacja o konkursie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,   Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków

Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych należy składać w terminie od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  Następne »