referencje - studia wykonalności - raporty OOŚ

Z usług konsultingowych ZEFE.ORG skorzystało ponad 100 klientów instytucjonalnych. Wszystkim dziękujemy za zaufanie.

Nasza praca przyczyniła się do zrealizowania inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych.

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

Pełna lista zrealizowanych tematów obejmuje studia wykonalności, raporty i oceny oddziaływania na środowisko wykonane na zlecenie instytucji zarządczych, naukowych, rządowych i samorządowych.

studium wykonalności Ministerstwo
      Infrastruktury
studium wykonalności dla PAN
studium wykonalności ITE
      Warszawa
  studium wykonalności Lublin studium wykonalnosci Dęblin studium wykonalnosci Gmina Jastków studium wykonalnosci - Miasto Łukow studium wykonalnosci - Lubartów

 


Referencje za wykonanie studium wykonalności dla Gminy Kurów


referencje za wykonanie studium wykonalności dla Urzędu Miasta Łuków

studium wykonalności - referencje Lubartów, Urząd Miasta

referencje za wykonanie studium wykonalności dla Polskiej Akademii Nauk PAN Warszawa i AGH Kraków

referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE, Warszawa


referencje za projekt hydrotechniczny - studium programowo przestrzenne

referencje za wykonanie studium wykonalności dla Szpitala Jana Bożego - Lublin

referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE, Warszawa

referencje za wykonanie studium wykonalności dla Ministerstwa Infrastruktury - Warszawa

referencje za wykonanie studium wykonalności i ocenę oddziaływania na środowisko dla Urzędu Miasta Janów Lubelski

referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE Warszawa-Piaseczno

referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE Warszawa

studium wykonalności - informatyzacja Urzędu Miasta w Dęblinie

lista projektów zakwalifikowanych do dotacji europejskich - Urząd Wojewódzki Lublin

referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE

referencje za wykonanie oceny oddziaływania na środowisko - Lublin, Warszawa

referencje za wykonanie oceny oddziaływania na środowisko

studium wykonalności - Towarzystwo Przyjaciół Stężycy - referencje dla ZEFE

referencje od Podkarpackiego Zarządu Melioracji w Rzeszowie za wykonane studium wykonalności

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa w Łodzi - studium wykonalności dla projektu finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie: 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji