Promocja miasta i gminy w Internecie

Wersja do druku Poleć znajomemu
promocja w internecie - nagroda webstar dla lublin.eu

Internet może być aktywnie wykorzystywany do promocji w internecie. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, warto wykorzystywać dostępne narzędzia marketingu internetowego. 

Poszukujemy partnerów biznesowych - chętnie zainwestyjemy w marketing ciekawych przedsięwzięć. Podziel się z nami ryzykiem, my podzielimy się z Tobą wypracowanymi przez nas zyskami - szczegóły oferty: Outsourcing marketingu i sprzedaży.

Dwie statuetki w konkursie Web Star Festival dla portalu Lublin.eu

Promocja gminy w internecie

lub na popularyzację walorów turystycznych. Podobnie jak promocja innych organizacji, promocja gminy w internecie bazuje na dostępnych mechanizmach marketingu internetowego.

Dostępne mechanizmy marketingu internetowego pozwalają na skuteczną promocję gminy:

  • włączenie mieszkańców gminy do współpracy w ramach budowy witryny internetowej gminy (web 2.0)
  • promocja obszarów inwestycyjnych gminy
  • upowszechnianie informacji o walorach turystycznych - publikowanie treści multimedialnych (zdjęcia, filmy, nagrania mp3)
  • uruchomienie działań PR poprzez publikowanie informacji dla mediów zewnętrznych (newsletter, kanały RSS)
  • podniesienie znajomości gminy poprzez podniesienie oglądalności witryny (automatyczne pozycjonowanie)

Koszty promocji gminy w internecie są łatwe do określenia i zależą od uruchomionych narzędzi marketingu internetowego. Przykładowo - uruchomienie newslettera - 750 zł netto (jest to koszt jednorazowy); galeria multimedialna - koszt 400 zł netto lub 20 zł miesięcznie (!).

Dwie statuetki w konkursie Web Star Festival dla portalu Lublin.eu


Zapraszamy do kontaktu w sprawie promocji gminy w Internecie.

promocja miasta Olsztyn promocja miasta i gminy Lublin promocja gminy Świdnik  

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony