nabór wniosków

Nabory wniosków aplikacyjnych po dotacje europejskie POIG, RPO, POIŚ. Wszystkie nabory do programów pomocowych.

18.04.2012 12:15

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim

W terminie do 17 kwietnia 2012 r. do 18 maja 2012 r. Urząd Marszałkowski w Białymstoku przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim.

więcej »

Dodaj do Facebook

15.12.2011 09:00

Znamy termin zawieszenia naboru wniosków na projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim

Informujemy, iż z dniem 20 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego nr I/POKL/6.1.1/2011 z powodu przekroczenia 100 proc. dostępnej alokacji. Wnioski można składać do 20 grudnia 2011 r. do godz. 15:30.

więcej »

Dodaj do Facebook

07.02.2012 11:40

Znamy termin naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

W terminie od 13 lutego do 31 grudnia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie projektów do konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2012 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

więcej »

Dodaj do Facebook

07.02.2012 12:30

Znamy termin wznowienia naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, Programu Kapitał Ludzki

W terminie od 8 lutego 2012 r. do momentu zawieszenia lub zamknięcia konkursu Władza Wdrażająca Programy Europejskie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, Programu Kapitał Ludzki (konkurs nr 4/1.3.1 POKL).

więcej »

Dodaj do Facebook

30.11.2011 10:20

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej, Lubuskiego Programu Regionalnego

W terminie od 30 listopada 2011 r. do 13 stycznia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej, Lubuskiego Programu Regionalnego.

więcej »

Dodaj do Facebook

28.11.2011 11:20

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Od 1 do 30 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków do konkursu zamkniętego nr 6/POKL/8.1.3/PWP/2011 o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku, w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

więcej »

Dodaj do Facebook

28.11.2011 12:45

Znamy termin naboru do Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej

W terminie od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, w schematach: wsparcie na wyposażenie, wsparcie na tworzenie zaplecza B+R, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej »

Dodaj do Facebook

14.11.2011 10:45

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 14 listopada do 16 grudnia 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej »

Dodaj do Facebook

31.10.2011 10:35

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 2 do 31 stycznia 2012 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Schemat A   „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego.

więcej »

Dodaj do Facebook

18.10.2011 12:20

Rozpoczęto nabór wniosków na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (Działanie 5.1 i 5.2), Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

W terminie od 17 października 2011 r. do 2 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury z zakresu ochrony środowiska, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony