RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

08.06.2020 17:00

Inwestujemy w lepszą jakość powietrza! Oto nowe projekty realizowane z funduszy unijnych

Zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w V konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko dla działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Z tego względu budżet naboru został zwiększony ze 100 mln złotych do... więcej »

Dodaj do Facebook

08.06.2020 16:51

Będzie więcej zielonej energii! Kolejne projekty OZE zrealizujemy w Programie Infrastruktura i Środowisko

Mamy dodatkowe wyniki IV konkursu dla poddziałania 1.1.1 "Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej". Do dofinansowania z funduszy unijnych POIiŚ zostały wybrane dodatkowe 3 projekty... więcej »

Dodaj do Facebook

08.06.2020 16:37

Niezbędny sprzęt i aparatura medyczna w walce z COVID-19. Unijne wsparcie dla Warmii i Mazur

8 czerwca zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował o przekazaniu kolejnych środków na wsparcie szpitali podczas pracy w warunkach pandemii. Zasilenie jednostek ochrony zdrowia dodatkowymi funduszami unijnymi było możliwe dzięki przesunięciom środków z Regionalnego... więcej »

Dodaj do Facebook

08.06.2020 15:00

12 czerwca 2020 roku Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będą nieczynne

12 czerwca 2020 r. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będą nieczynne. W zamian będziemy do Państwa dyspozycji w sobotę, 20 czerwca 2020 r. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce poświęconej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w... więcej »

Dodaj do Facebook

08.06.2020 11:11

Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP) (3)

5 czerwca 2020 r. zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój (SZOOP POIR). W ramach aktualizacji wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu nowego działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Wsparcie w ramach działania będzie dedykowane średnim... więcej »

Dodaj do Facebook

05.06.2020 17:59

RegioStars Awards 2020 - głosowanie

RegioStars Awards to nagroda przyznawana projektom współfinansowanym przez Unię Europejską, które reprezentują nowe podejście do rozwoju regionalnego. Komisja Europejska organizuje ten konkurs od 2008 roku. Co roku przybywa chętnych do udziału w nim. W tym roku zostało zgłoszonych 206... więcej »

Dodaj do Facebook

05.06.2020 17:03

Fundusze Europejskie na badania i rozwój - szkolenia online

Jakie są zasady przyznawania grantów w konkursach na badania i rozwój? Gdzie szukać informacji o realizowanych z Funduszy Europejskich konkursach? Jak wygląda proces oceny wniosków o dofinansowanie? Jakie są udogodnienia dla firm już realizujących projekty w czasie pandemii?... więcej »

Dodaj do Facebook

05.06.2020 15:44

Webinarium projektu BaltSe@nioR 2.0

Projekt BaltSe@nioR 2.0, współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, zaprasza na webinarium pn. "Jak przekształcić model biznesowy swojego przedsiębiorstwa wykorzystując 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ", które odbędzie się 10 czerwca 2020, w... więcej »

Dodaj do Facebook

05.06.2020 12:32

Przypomnienie! Projekty Interreg Europa w odpowiedzi na COVID-19: forum współpracy międzyregionalnej on-line już we wtorek 9 czerwca

Uprzejmie przypominamy, że we wtorek - 9 czerwca, w godz. 10:00 – 11:30, odbędzie się forum współpracy międzyregionalnej Europe, let’s cooperate! Forum będzie skoncentrowane na rozwiązaniach pomagających regionom zmierzyć się ze skutkami pandemii i w budowaniu silniejszej... więcej »

Dodaj do Facebook

05.06.2020 09:00

Światowy Dzień Środowiska – to nasze święto!

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. To święto wszystkich, którym na sercu leży dobra forma naszej planety. Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w szczególny sposób wspiera takie działania, które mają na celu ochronę i poprawę stanu środowiska... więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony