RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

21.02.2020 12:23

Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie rozwoju usług społecznych

20 lutego 2020 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę prawie 545 tys. zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez: wsparcie opiekunów... więcej »

Dodaj do Facebook

20.02.2020 12:02

Nowe projekty w Programie Czechy-Polska

19 lutego 2020 roku w Jeleniej Górze odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG Republika Czeska-Polska. Komitet zdecydował o dofinansowaniu 2 projektów Pomocy Technicznej oraz 6 przedsięwzięć edukacyjnych o wartości 3,4 mln euro wsparcia z Europejskiego Funduszu... więcej »

Dodaj do Facebook

18.02.2020 17:18

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT RPO – Lubuskie 2020

18 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu ogłoszenia naboru nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/20 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego... więcej »

Dodaj do Facebook

17.02.2020 18:02

Wygraj w europejskiej konkurencji

Horyzont 2020 to największy program unijny dla szczególnie innowacyjnych przedsięwzięć. Jego skala i specyfika sprawiają, że na etapie przygotowania wniosku oceniany jest jako wymagający szerokich kompetencji i sporych nakładów – zwłaszcza z perspektywy małych i średnich... więcej »

Dodaj do Facebook

17.02.2020 17:26

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 16 lutego 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 59 332 inwestycje o łącznej wartości około 449,9 mld zł. Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 16 lutego 2020 roku złożono 128 769 wniosków o dofinansowanie... więcej »

Dodaj do Facebook

14.02.2020 16:47

Od pomysłu do innowacji

Świat przyspiesza, a rynki oczekują wciąż nowych, oryginalnych propozycji. Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę ze znaczenia nowatorskich rozwiązań wprowadzanych w jego firmie. Jednak innowacje oznaczają też koszty i ryzyko. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oferuje pomoc tym firmom,... więcej »

Dodaj do Facebook

14.02.2020 11:51

Zmiana terminu VII edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Zmianie uległa data tegorocznych Dni Otwartych. Weekend pełen atrakcji – pikniki, koncerty, wystawy i wiele innych, odbędzie się 5-7 czerwca 2020 r.  Przepraszamy za wszelkie powstałe niedogodności i uciążliwości związane ze zmianą terminu. Świętuj z nami! Dni Otwarte Funduszy... więcej »

Dodaj do Facebook

13.02.2020 15:38

Międzynarodowa konferencja projektu BaltSe@nior 2.0

Fot. Dainius Vytas Trzy poznańskie uniwersytety razem z międzynarodowym gronem ekspertów łączą siły, by zwrócić uwagę na zagadnienie dostępności przestrzeni publicznej. Już 3 i 4 marca 2020 roku zorganizowane zostanie w Poznaniu duże multidyscyplinarne wydarzenie skierowane do... więcej »

Dodaj do Facebook

11.02.2020 15:00

Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych" wybrany do dofinansowania

5 lutego 2020 roku wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w naborze dla działania 4.3 "Współpraca ponadnarodowa" Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu... więcej »

Dodaj do Facebook

10.02.2020 15:15

Fundusze dla firm w lutym. 25 nowych konkursów

Obecnie oferta funduszowa dla przedsiębiorstw obejmuje 22 nabory z programów ogólnopolskich (w tym 7 nowych konkursów), 1 w programie EWT, a także 27 naborów w programach regionalnych, gdzie mamy aż 18 nowych konkursów. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m. in. o... więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony