RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

18.06.2020 15:28

Projekt Interreg Europa GRESS zaprasza na webinarium "COVID-19 and the green economy"

Województwo Zachodniopomorskie zaprasza do udziału w webinarium What Coronavirus means for the possibility of a Green Economy. Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2020 r. od 12:00 do 13:00.  Webinarium jest organizowane w ramach projektu Interreg Europa – GRESS. Celem projektu... więcej »

Dodaj do Facebook

18.06.2020 15:14

Nabór wniosków na polsko-słowackim pograniczu w Euroregionie Tatry

Euroregion Tatry ogłosił nabór na mikroprojekty indywidualne w priorytetach: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Na nabór w tym priorytecie przeznaczono 570 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozwój... więcej »

Dodaj do Facebook

18.06.2020 15:01

Świętokrzyski program regionalny - bezterminowe przesunięcie terminów naborów dla poddziałania 9.2.1 oraz 9.2.2.

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Świętokrzyskiego 2014-2020 informuje, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa, bezterminowo zostają przesunięte ogłoszenia naborów projektów w ramach następujących konojewództwa kursów zaplanowanych w Harmonogramie... więcej »

Dodaj do Facebook

18.06.2020 12:07

Pierwsze konsultacje interwencji ponadregionalnej na lata 2021-2027 za nami

We wtorek (16 czerwca 2020 roku) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało spotkanie online otwierające konsultacje w temacie interwencji ponadregionalnej. Uczestników spotkania – przedstawicieli miast i korporacji samorządowych – powitała Minister Małgorzata... więcej »

Dodaj do Facebook

17.06.2020 18:03

Rozpoczęcie procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (1)

16 czerwca 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 2208/VI/20 w sprawie rozpoczęcia procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... więcej »

Dodaj do Facebook

17.06.2020 17:52

Program LIFE - szkolenie on-line 30 czerwca 2020 r. - Podprogram działań na rzecz klimatu

W dniu 30 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zaprasza na drugie szkolenie online dla wnioskodawców dotyczące przygotowania wniosku projektowego w Podprogramie działań na rzecz klimatu w ramach naboru 2020. Szkolenie będzie doskonałą okazją do... więcej »

Dodaj do Facebook

17.06.2020 16:39

Zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 po przeglądzie śródokresowym

Komisja Europejska przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Decyzja Komisji wydana 12 czerwca 2020 r. dotyczy zmian dostosowujących treść zapisów Programu do obecnego stanu wdrażania. Zmiany polegają przede wszystkim na aktualizacji wartości docelowych... więcej »

Dodaj do Facebook

17.06.2020 14:08

Konkurs REGIOSTARS 2020 – wybierz najlepszy polski projekt!

Poznaliśmy nominowanych do konkursu Komisji Europejskiej promującego innowacyjne projekty dofinansowane z Unii Europejskiej. Wśród 206 zgłoszeń z całej Europy znalazło się ponad 30 polskich projektów. 9 lipca br. ogłoszeni zostaną finaliści REGIOSTARS Awards 2020, ale już teraz możesz... więcej »

Dodaj do Facebook

17.06.2020 13:02

Komitet Monitorujący POWER. Czas podsumowań (1)

Pandemia oraz działania podejmowane przez MFiPR w walce z jej skutkami zdominowały dyskusję podczas XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020. Europejski Fundusz Społeczny kontra pandemia Europejski Fundusz Społeczny (EFS) finansowo... więcej »

Dodaj do Facebook

16.06.2020 17:24

Zapraszamy do konsultacji Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

Rozpoczęliśmy konsultacje Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020. Projekt zmian Wytycznych, załączniki oraz formularz do zgłaszania uwag są dostępne w tym serwisie. Uwagi do dokumentu prosimy przekazywać do 30... więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »