RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

24.01.2020 16:41

ERTMS na polskich torach

Unijna strategia wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz plany rozwoju systemu w Polsce to główne tematy rozmowy poruszane podczas spotkania z europejskim koordynatorem ds. ERTMS Matthiasem Ruete. W wydarzeniu, które 22 stycznia odbyło się w... więcej »

Dodaj do Facebook

24.01.2020 16:10

Obwodnicą Lubaczowa szybciej i bezpieczniej

Poprawa układu komunikacyjnego województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, większa dostępność transportowa regionu i wyprowadzenie części ruchu z centrum Lubaczowa – takie najważniejsze cele realizuje oddana kierowcom w ubiegłym roku obwodnica. Inwestycję dofinansowaną z Podkarpackiego... więcej »

Dodaj do Facebook

24.01.2020 16:08

Za tym projektem przemawiają ekonomia i ekologia. Fundusze unijne wspierają transport intermodalny

Do PKP Cargo trafiło pierwsze 50 sztuk wagonów platform, które spółka kupiła dzięki realizowanemu projektowi „Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO”. W planach jest zakup w sumie 936 sztuk takich wagonów. Projekt... więcej »

Dodaj do Facebook

24.01.2020 14:59

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój na 2020 rok

23 stycznia 2020 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Dodano nowy konkurs w poddziałaniu 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, który dotyczy dofinansowania udziału firm z... więcej »

Dodaj do Facebook

23.01.2020 13:33

Rok 2019 na plus w funduszach europejskich

Prawie 450 miliardów złotych to wartość inwestycji, które do końca 2019 roku zostały dofinansowane funduszami unijnymi na lata 2014-2020. Polska zainwestowała już 83% dostępnych funduszy, a prawie 41% rozliczyła z Komisją Europejską. Pod względem rozliczonej kwoty 2019 rok był... więcej »

Dodaj do Facebook

22.01.2020 14:48

Kolejne mikroprojekty na pograniczu ze Słowacją

W grudniu 2019 roku i w styczniu 2020 roku kolejne mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim uzyskały wsparcie ze środków unijnych. W sumie 89 przedsięwzięć będzie realizowanych w dwóch priorytetach programu Interreg Polska-Słowacja:   Ochrona i rozwój dziedzictwa... więcej »

Dodaj do Facebook

21.01.2020 15:12

Bezpieczniej na torach dzięki funduszom unijnym

Szybsze dojazdy na miejsca napraw, sprawne usuwanie usterek czy mechaniczne odśnieżanie torów to tylko kilka zalet wózków motorowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały kolejną umowę na zakup 6 wózków motorowych z oprzyrządowaniem w ramach projektu o... więcej »

Dodaj do Facebook

20.01.2020 16:34

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 19 stycznia 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 58 634 inwestycje o łącznej wartości 448,1 mld zł. Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 19 stycznia 2020 roku złożono 127 136 wniosków o dofinansowanie... więcej »

Dodaj do Facebook

20.01.2020 16:28

Jak mieć więcej za mniej? Oni już wiedzą. Dofinansowanie unijne w obszarze wysokosprawnej kogeneracji

Projekty, które zostały wybrane w IV konkursie z poddziałania 1.6.1 Programu Infrastruktura i Środowisko – Źródła wysokosprawnej kogeneracji – mają już umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych. Wysokość wsparcia przekracza 300 mln zł. Z projektami wybranymi do... więcej »

Dodaj do Facebook

20.01.2020 12:28

Konsultacje społeczne regulaminów konkursów z poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych oraz działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektów: Regulaminu konkursu (DOCX 377 KB) zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20 – oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki... więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »