RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

20.09.2023 10:56

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04- 27R/23)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1... więcej »

20.09.2023 10:06

6.5 Edukacja przez całe życie. FEWM.06.05-IZ.00-003/23

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.5 Edukacja przez całe życie. Nabór nr FEWM. 06.05-IZ.00-003/23, projekt strategiczny, niekonkurencyjny. Nabór opublikowany przez Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego w... więcej »

20.09.2023 09:34

6.1 Kompetencje dla regionu. Nabór nr FEWM.06.01-IZ.00-001/23

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Kompetencje dla regionu, typ 1: Kompleksowe programy rozwojowe wdrażające innowacyjne rozwiązania w szkołach podstawowych (innowacje pedagogiczne). Nabór nr FEWM.06.01-IZ.00-001/23  Ogłoszenie... więcej »

19.09.2023 15:03

2.9 Seal of Excellence (1)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, II. Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.09 Seal of Excellence więcej »

19.09.2023 09:00

1.6 Wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o naborze nr FELU.01.06-IP.01-001/23 w ramach Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, Działania 1.6 Wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. więcej »

15.09.2023 15:58

Działanie 2.13 Gospodarka odpadami [nabór nr FEKP.02.13-IZ.00-052/23]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.13-IZ.00-052/23 w ramach: Działania: 2.13 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Sposób wyboru projektów:... więcej »

15.09.2023 15:48

3.1 Mobilność miejska w MOF (ZIT) FESW.03.01-IZ.00-002/23

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.03.01-IZ.00-002/23  w ramach Działania 3.1 Mobilność miejska w MOF (ZIT) Priorytetu 3 Fundusze Europejskie na mobilność... więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony