Fundusze europejskie - doradztwo - pozyskiwanie finansowania - rozliczanie projektów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym Polski. W latach 2004-2027 Polska otrzyma z budżetu UE ponad 220 mld euro, co stanowi ponad 10% polskiego PKB.

Fundusze europejskie są istotnym źródłem finansowania rozwoju Polski. Ich pozytywny wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo jest widoczny w wielu obszarach.

ZEFE.ORG pomaga w pozyskaniu dotacji i realizacji inwestycji dla przedsiębiorców, samorządów, instytutów naukowych, już od PHARE 2000. Doświadczenie w zakresie doradztwa gospodarczego budujemy już od 1990 roku.

Rezultaty funkcjonowania funduszy europejskich w Polsce są widoczne w wielu obszarach. Do najważniejszych z nich należą:

 • Spójność gospodarcza i terytorialna. Fundusze europejskie przyczyniły się do zmniejszenia różnic gospodarczych między regionami Polski. Wspierane inwestycje w infrastrukturę, innowacje i przedsiębiorczość przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia w regionach mniej rozwiniętych.
 • Rozwój gospodarczy i konkurencyjność. Fundusze europejskie wspierają rozwój polskiej gospodarki, przyczyniając się do wzrostu inwestycji, innowacyjności i konkurencyjności polskich firm. Wspierane inwestycje w infrastrukturę, badania i rozwój, czy wsparcie dla przedsiębiorców przyczyniły się do poprawy sytuacji gospodarczej Polski.
 • Rozwój społeczny. Fundusze europejskie wspierają rozwój społeczny Polski, przyczyniając się do poprawy sytuacji osób wykluczonych, rozwoju edukacji, czy ochrony zdrowia. Wspierane inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukację, czy ochronę zdrowia przyczyniły się do poprawy jakości życia Polaków.

Do konkretnych przykładów rezultatów funkcjonowania funduszy europejskich w Polsce należą:

 • Budowa dróg, autostrad i kolei. Dzięki funduszom europejskim powstały nowe drogi, autostrady i linie kolejowe, które przyczyniły się do poprawy komunikacji i rozwoju gospodarczego.pozyskiwanie funduszy unijnych - ZEFE.ORG
 • Wdrożenie innowacji. Fundusze europejskie wspierają wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach, co przyczynia się do ich rozwoju i konkurencyjności.
 • Poprawa jakości edukacji. Fundusze europejskie wspierają rozwój edukacji w Polsce, przyczyniając się do poprawy jakości nauczania i zwiększenia szans edukacyjnych uczniów.
 • Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej. Fundusze europejskie wspierają rozwój opieki zdrowotnej w Polsce, przyczyniając się do poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych i jakości opieki.

Korzyści związane z korzystaniem z funduszy europejskich oraz usług doradztwa w zakresie ich pozyskiwania i rozliczania mogą obejmować:

 • Finansowanie projektów: Fundusze europejskie umożliwiają finansowanie projektów w różnych obszarach, takich jak rozwój gospodarczy, edukacja, ochrona środowiska, czy innowacje.
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie na inwestycje, badania i rozwój, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności.
 • Rozwój lokalny: Fundusze mogą wspierać projekty mające na celu poprawę infrastruktury lokalnej, tworzenie miejsc pracy i rozwój społeczności.
 • Podnoszenie kwalifikacji: Środki z funduszy europejskich mogą być przeznaczone na projekty edukacyjne, szkoleniowe i programy zwiększające kwalifikacje zawodowe.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Dla przedsiębiorstw i organizacji korzystających z funduszy europejskich, udział w projektach współfinansowanych może przyczynić się do zwiększenia ich konkurencyjności.
 • Rozwój zrównoważony: Fundusze europejskie często wspierają projekty związane z ochroną środowiska, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonego.

Proces ubiegania się o fundusze europejskie i zarządzania nimi może być skomplikowany, dlatego też skorzystanie z usług profesjonalnego doradztwa może zwiększyć szanse na skuteczne pozyskanie finansowania oraz prawidłowe rozliczanie projektów.

Zostań beneficjentem funduszy europejskich - ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814

 

Zapytaj nas o cenę studium wykonalności dla Twojego projektu

Fundusze europejskie doradztwo pozyskanie dotacji rozliczanie projektów

Doradztwo w zakresie funduszy europejskich to kompleksowa usługa, która obejmuje:

 • wyszukanie informacji o możliwościach finansowania projektów z UE,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • pomoc w uzyskaniu finansowania,
 • monitorowanie realizacji projektu i rozliczenie dofinansowania.

Doradcy w zakresie funduszy europejskich mają wiedzę i doświadczenie w zakresie finansowania projektów z UE. Potrafią pomóc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, który będzie spełniał wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Doradzają również w zakresie strategii realizacji projektu, aby zapewnić jego powodzenie i uzyskanie dofinansowania w pełnej wysokości.

Pozyskiwanie finansowania

Pozyskanie finansowania z funduszy europejskich to proces złożony i wymagający znajomości procedur i wymagań formalnych. Doradcy w zakresie funduszy europejskich mogą pomóc w tym procesie, prowadząc klienta przez wszystkie etapy, od przygotowania wniosku o dofinansowanie, przez udział w naborze, po podpisanie umowy o dofinansowanie. Pomagamy w przygotowaniu zabezpieczenie finansowania projektu w zakresie wkładu własnego.

Rozliczanie projektów

Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy europejskich jest również procesem wymagającym znajomości przepisów i procedur. Doradcy w zakresie funduszy europejskich mogą pomóc w tym procesie, zapewniając, że rozliczenie projektu będzie rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Kto może skorzystać z doradztwa w zakresie funduszy europejskich?

Doradztwo w zakresie funduszy europejskich może skorzystać każdy, kto chce pozyskać dofinansowanie z UE na realizację swojego projektu. Wśród potencjalnych beneficjentów są:

 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządowe,
 • instytucje naukowe,
 • szkoły i placówki oświatowe.

Jak znaleźć doradcę w zakresie funduszy europejskich?

Doradców w zakresie funduszy europejskich można znaleźć w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), które są prowadzone przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi. Doradców można również znaleźć wśród firm konsultingowych, które specjalizują się w doradztwie w zakresie funduszy europejskich.

Przykłady projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich

Dofinansowanie z funduszy europejskich może zostać przyznane na realizację projektów z różnych dziedzin, w tym:

 • rozwój gospodarczy,
 • innowacje,
 • edukacja,
 • ochrona zdrowia,
 • ochrona środowiska,
 • kultura,
 • OZE,
 • sport.

Przykłady projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich, to:

 • inwestycje w nowe technologie,
 • rozwój nowych produktów i usług,
 • szkolenia dla pracowników,
 • modernizacja infrastruktury,
 • ochrona środowiska,
 • rozwój kultury i sportu.

Doradztwo w zakresie funduszy europejskich to cenna pomoc dla osób, które chcą pozyskać dofinansowanie z UE na realizację swojego projektu. Doradcy mają wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, uzyskaniu finansowania i rozliczeniu projektu.

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony