Wyniki wyszukiwania "nabór"

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program Polska Wschodnia

W 2016 roku zaplanowano 9 konkursów na kwotę 1,7 mld zł. Największy konkurs o wartości ponad 1 mld zł dotyczyć będzie projektów drogowych. Pozostałe konkursy dotyczyć będą głównie wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

Finansowanie inwestycji OZE z funduszy UE

Pokazało się zielone światło do realizowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Zapraszamy do korzystania z pomocy ZEFE.ORG w zakresie pozyskiwania finansowania z dostępnych obecnie źródeł finansowania inwestycji OZE.

Regionalne programy operacyjne w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podlaskim uruchomiły już lub planują w najbliższym czasie nabory projektów OZE do finansowania.

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

W terminie od 15 września do 17 listopada 2011 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego, przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 19 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Województwa Świętokrzyskiego

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzi cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców.

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

W terminie od 3 października 2011 r. do 18 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów od mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - stan na 31 sierpnia 2011 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »