10.1 Wsparcie wdrażania programu z EFRR (1)

Wersja do druku Poleć znajomemu
16.05.2024, 09:11

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 10,Wsparcie Wdrażania Programu z EFRR.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego IGA dostępnego na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl w dniach: od 15 maja 2024 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 maja 2024 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu IGA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem niniejszego naboru jest wybór do dofinansowania projektu pomocy technicznej, który ma za zadanie wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

98 500 000,00 zł

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony