aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

04.03.2024 12:26

10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 4 marca 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.04 Zregenerowane środowisko przyrodnicze. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej »

01.03.2024 13:50

7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki (3)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach: Priorytetu VII Fundusze na... więcej »

01.03.2024 09:56

2.1 Kapitał ludzki grupa operacji szkolenia i konferencje – organizacja cyklicznych szkoleń lub konferencji o zasięgu co najmniej ogólnokrajowym

Nabór o numerze FEDR.02.01-IP.01-001/24 realizowany od dnia 01.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Priorytet 2. Wspieranie... więcej »

29.02.2024 16:20

8. Pomoc techniczna FEnIKS

O wsparcie może ubiegać się Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w imieniu którego zadania wykonuje Departament Programów Infrastrukturalnych więcej »

29.02.2024 15:28

2.3 Odnawialne źródła energii

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.3 Odnawialne... więcej »

29.02.2024 14:24

3.1 Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego – ZIT (105/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.03.01-IZ.01-105/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności, Działanie 03.01 Zakup...

więcej »

29.02.2024 14:23

3.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT (106/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.03.02-IZ.01-106/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.02...

więcej »

29.02.2024 14:19

1.7 Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesu FESW.01.07-IZ.00-001/24

 Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.01.07-IZ.00-001/24 w ramach Działania 1.7 Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesu Priorytetu... więcej »

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony