RSS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Aktualności finansowe i ekonomiczne RSS agregowane przez ZEFE.ORG.

15.01.2019 17:56

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania

8 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt został wybrany w procedurze... więcej »

Dodaj do Facebook

15.01.2019 17:51

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania

19 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt został wybrany w procedurze... więcej »

Dodaj do Facebook

15.01.2019 17:45

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania

27 grudnia 2018 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o  dofinansowanie złożonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) w naborze dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja... więcej »

Dodaj do Facebook

15.01.2019 16:04

Dobra passa dla szczecińskich inwestycji

Komisja Europejska (KE) wydała drugą w tym roku pozytywną decyzję dla jednego z projektów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Podobnie, jak poprzednia, również ta dotyczy inwestycji zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim. Urząd Morski w Szczecinie... więcej »

Dodaj do Facebook

14.01.2019 17:15

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w konkursie "Przestrzeń dostępnej szkoły”

W dokumentacji konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18 pn. „Przestrzeń dostępnej szkoły” w działania 4.1 Innowacje społeczne, Programu Wiedza Edukacja Rozwój zostały wprowadzone zmiany. Wydłużeniu ulega termin składania wniosków o dofinansowanie projektów. Wnioski... więcej »

Dodaj do Facebook

14.01.2019 16:14

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 13 stycznia 2019 roku

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 stycznia 2019 roku złożono 100 733 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 616,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie... więcej »

Dodaj do Facebook

14.01.2019 16:05

Obwodnica Chmielnika oddana do użytku

Chmielnik w województwie świętokrzyskim ma obwodnicę. To inwestycja zrealizowana z udziałem środków Programu Polska Wschodnia. W uroczystym otwarciu drogi wziął udział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Budowa północnej obwodnicy... więcej »

Dodaj do Facebook

14.01.2019 12:52

Złóż mikroprojekt w programie polsko-słowackim

Do 14 marca 2019 roku w programie Interreg V-A Polska-Słowacja (współpraca transgraniczna) można ubiegać się o dofinansowanie mikroprojektów w priorytecie Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Dostępne środki unijne wynoszą ponad 270 tys.... więcej »

Dodaj do Facebook

11.01.2019 12:45

Rozwijaj swoją firmę już od stycznia! Zapraszamy do składania wniosków w konkursach dla przedsiębiorców

W styczniu na małe, średnie i duże firmy czeka 77 konkursów. Dofinansowanie z funduszy europejskich można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, edukację, innowacje i efektywność energetyczną.  Zapoznaj się z bieżącymi konkursami. Wybrane prezentujemy poniżej. Badania i... więcej »

Dodaj do Facebook

11.01.2019 09:53

Komisja Europejska pozytywnie o szczecińskich tramwajach

Jest zgoda Komisji Europejskiej (KE) na realizację torowisk tramwajowych w Szczecinie. Pozytywna decyzja Komisji oznacza, że projekt Gminy Miasto Szczecin na pewno otrzyma dofinansowanie unijne. Inwestycja „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie” otrzyma 174,69 mln zł unijnego... więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »