Dotacje na produkcję energii z OZE w przedsiębiorstwach

Wersja do druku Poleć znajomemu
23.09.2019, 14:49

W ramach RPO WL Działanie 4.2 - Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, w terminie grudzień - styczeń 2019, spodziewamy się naboru wniosków dla projektów w ramach których możemy finansować projekty OZE w MŚP.

Tematyka projektów dostępnych do uzyskania dotacji obejmuje:

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w
tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji
wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Zapraszamy do współpracy - zapytaj o koszty przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektów w zakresie produkcji energii z OZE.

Dodaj do Facebook

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

  • Pozyskiwanie fundyszy europejskich
  • Usługi consultingowe dla biznesu (ebiznes, rozwój pracowników, optymalizacja procesów, ekologia)
  • Pomoc przy wdrażaniu innowacji (innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe i organizacyjne, zaświadczenia o innowacyjności)

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe: