aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

05.04.2024 10:16

7.5 Integracja i społeczeństwo obywatelskie (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.07.05-IP.01-002/24 więcej »

04.04.2024 13:50

7.5 Integracja i społeczeństwo obywatelskie (3)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.07.05-IP.01-001/24 więcej »

04.04.2024 12:21

10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 2 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.03-IZ.00-002/24 w ramach Działania 10.03 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony