aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

28.03.2024 15:40

1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Typ FENX.01.05.2 Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych. Nabór nr FENX.01.05-IW.01-005/24

Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.2 Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych.  Dofinansowanie może zostać przyznane projektom dotyczącym opracowania dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych nabór nr FENX.01.05-IW.01-005/24 w trybie niekonkurencyjnym

więcej »

28.03.2024 14:11

4.3 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności (2)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr FERS.04.03-IP.06-001/24 na realizację projektów w ramach Działania 04.03 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju... więcej »

28.03.2024 13:53

3.3 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT (116/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.03.03-IZ.01-116/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT Subregionu Zachodniego.

więcej »

28.03.2024 13:47

Działanie 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich [nabór nr FEKP.05.08-IZ.00-109/24]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.05.08-IZ.00-109/24 w ramach:  Działanie 5.8 Rewitalizacja miast prezydenckich [nabór nr FEKP.05.08-IZ.00-109/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

więcej »

28.03.2024 13:39

8.5 Usługi społeczne (3)

Nabór projektów nr FELU.08.05-IZ.00-002/24 w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne (typ projektu 1 a-d, 2) Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. więcej »

28.03.2024 13:28

5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.2 Dostępność... więcej »

28.03.2024 13:22

10.4 Kształcenie zawodowe (4)

Nabór projektów nr FELU.10.04-IZ.00-004/24 w ramach Działania 10.4 Kształcenie zawodowe (typ projektu nr 3) Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 więcej »

28.03.2024 13:17

10.15 Wykorzystanie endogenicznego potencjału podregionów górniczych (118/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.10.15-IZ.01-118/24 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze Europejskie na transformację Działanie 10.15. Wykorzystanie endogenicznego... więcej »

28.03.2024 13:11

3.3 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT (114/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.03.03-IZ.01-114/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.03 Regionalne... więcej »

28.03.2024 13:07

3.3 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT (115/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.03.03-IZ.01-115/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.03 Regionalne... więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony