aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

02.04.2024 15:52

3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 2 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.03.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania.Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej »

02.04.2024 15:41

3.1 Mobilność miejska (1)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1... więcej »

02.04.2024 14:34

10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny (2)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 02 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.05-IZ.00-002/24 w ramach Działania 10.05.Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej »

29.03.2024 22:12

1.5 Konkurencyjność MŚP (4)

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027Priorytet FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego Działanie... więcej »

29.03.2024 21:51

1.5 Konkurencyjność MŚP (3)

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027Priorytet FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego Działanie... więcej »

29.03.2024 13:09

3.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT (117/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków nr FESL.03.02-IZ.01-117/24 w ramach Osi Priorytetowej III Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.02.Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT Subregionu Zachodniego.

więcej »

29.03.2024 12:05

7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF (1)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania FEMA.07.05... więcej »

29.03.2024 11:54

7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania FEMA.07.05... więcej »

29.03.2024 10:43

5.15 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców – PSF

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania FESL.05.15 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców - PSF Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. więcej »

29.03.2024 10:24

10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (119/24)

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny nr FESL.10.06-IZ.01-119/24 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

więcej »

29.03.2024 10:13

5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.1 Dostępność... więcej »

29.03.2024 10:10

1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw (1)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działania... więcej »

29.03.2024 09:59

2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT (120/24)

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny nr FESL.02.02-IZ.01-120/24 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Działanie 02.02.Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT dla Subregionu Zachodniego.

więcej »

29.03.2024 09:10

2.4 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.04... więcej »

28.03.2024 23:19

3.1 Kredyt Ekologiczny (1)

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w Kredycie ekologicznym FENG. więcej »

28.03.2024 17:25

3.1 Zrównoważona mobilność miejska - nabór konkurencyjny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do działania FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska ( sposób konkurencyjny, konkurs nr 2). 

więcej »

28.03.2024 17:11

Działanie 1.3 Wsparcie MŚP [nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-108/24]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.01.03-IZ.00-108/24 w ramach: Działania: 1.3 Wsparcie MŚP Sposób wyboru projektów: konkurencyjny więcej »

28.03.2024 16:25

2.4 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom (typ projektu: Rozwój monitoringu środowiska (m.in. monitoring pól elektromagnetycznych, monitoring wód, monitoring brzegu morskiego oraz monitoring gleby i ziemi)). Nabór nr FENX.02.04-IW.01-002/24.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.04... więcej »

28.03.2024 15:50

1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury - Monitoring przyrody, powietrza i hałasu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności,... więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony