aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

28.03.2024 12:27

Nowy początek!

więcej »

28.03.2024 11:44

1.4 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i rozwój ekosystemu innowacji

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach:Działania 1.4 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i rozwój ekosystemu innowacjiTyp projektu: Wzmacnianie potencjału... więcej »

28.03.2024 11:26

10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego (113/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór konkurencyjny nr FESL.10.14-IZ.01-113/24 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia... więcej »

28.03.2024 11:02

10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego (112/24)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór konkurencyjny nr FESL.10.14-IZ.01-112/24 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia... więcej »

28.03.2024 10:33

7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (3)

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.07.08-IZ.00-004/24 w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 2,4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego...

więcej »

27.03.2024 17:41

6.23 Włączenie społeczne - projekty Województwa Małopolskiego, Typ A: Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 6,... więcej »

27.03.2024 15:51

6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego - ZIT, IIT, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach... więcej »

27.03.2024 15:51

6.31 Aktywizacja społeczno-zawodowa - ZIT, IIT, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach... więcej »

27.03.2024 15:36

6.30 Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT, IIT; typ A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach... więcej »

27.03.2024 14:47

Działanie 7.5 IIT- Obszary uzdrowiskowe, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 7 Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, Działanie 7.5 IIT-... więcej »

27.03.2024 14:41

6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, typ A. Lokalne inicjatywy edukacyjne w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach... więcej »

27.03.2024 14:35

Działanie 4.2 Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym [nabór nr FEKP.04.02-IZ.00-110/24]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór nr FEKP.04.02-IZ.00-110/24 w ramach: Działania: 4.2 – Rozwój i poprawa zrównoważonej mobilności na szczeblu regionalnym i lokalnym Sposób wyboru.konkurencyjny

więcej »

27.03.2024 13:47

6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego, typ A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej; typ B. Tworzenie miejsc przedszkolnych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach... więcej »

27.03.2024 13:23

Działanie 5.6 Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.6. Infrastruktura opieki w społeczności lokalnej, typ projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe

więcej »

27.03.2024 13:06

5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego, typ A. Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach... więcej »

27.03.2024 11:31

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach... więcej »

27.03.2024 10:22

2.5 Gospodarka wodno-ściekowa (3)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5 Gospodarka... więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony