Przygotowanie wniosku do FENG

Wersja do druku Poleć znajomemu

Przygotowanie wniosku do FENG to usługa, która obejmuje szereg czynności niezbędnych do prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i odpowiada wymogom regulaminowym naborów FENG określonych przez PARP.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń.
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

W okresie finasnowania projektu Phare 2000 zdobywaliśmy pierwsze doświadczeniew zakresie pozyskiwanie dotacji dla samorządów. Obecnie pozyskujemy także dotacje dla firm oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych.

 • pozyskiwanie dotacji FENG
 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku do FENG
 • przygotowanie studium wykonalności do FENG
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp. 

infolinia (+48) 814 608 814

Aby przygotować wniosek do FENG w ścieżce SMART, należy zapoznać się z dokumentami dostępnymi na stronie NCBR:. Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI 2.0. Możliwość składania wniosków otwiera się 27.06.2024.

Najważniejsze informacje o programie i naborach FENGdotacje FENG

 • Termin składania wniosków: od 27 czerwca do 24 października 2024 r. (do godz. 16:00).
 • Kto może składać wnioski? Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które zaplanują współpracę z MŚP w ramach projektu.
 • Na co można otrzymać dofinansowanie? Na projekty, które wpisują się w zakres tematyczny naboru (rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności) oraz w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R: 3 mln PLN. W przypadku realizowania zarówno modułu B+R, jaki i Wdrożenie innowacji limit 3 mln zł odnosi się do jednego, wybranego modułu.
 • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 70 mln zł łącznie na cały projekt.
 • Poziom dofinansowania uzależniony jest od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.
 • Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Dostępne moduły w programie FENG

 • Moduł B+R
 • Moduł Wdrożenie innowacji
 • Moduł Infrastruktura B+R
 • Moduł Cyfryzacja
 • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Moduł Internacjonalizacja
 • Moduł Kompetencje

Ocena wniosków jest dwuetapowa i dokonywana jest przez ekspertów.

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu. W razie pytań można kontaktować się mailowo (info@ncbr.gov.pl) lub telefonicznie (+48 22 39 07 170; +48 22 39 07 191).

Nabory wniosków FENG

Pliki do pobrania

Kolejne kroki do przygotowania wniosku do FENG

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, IIMCB, MIBIMiK

W okresie od listopada 2023 do maja 2024 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie pozyskiwał finansowanie dla projektu "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)" z KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej (PMIB).

Niniejszym pragniemy wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z firmą konsultingową ZEFE.ORG - pod formalną nazwą P.W. Structum Sp. z o.o. - w zakresie przygotowania studium wykonalności, treści do wniosku i jego załączników. Szczególnie bardzo doceniamy Pana Kamila Hejduka, z którym współpracowaliśmy bezpośrednio przy tym projekcie i który wykazał się profesjonalizmem, odpowiedzialnością i otwartością na wsparcie nas w procesie aplikowania.

Studium wykonalności zostało wykonane poprawnie, w uzgodnionym terminie, zgodnie z umową. Zawierało ono szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną projektu i spełniało wymogi formalne programu Polska Mapa Infrastruktury Badawczej-Schemat A - KPO.

We współpracy z ZEFE.ORG przygotowaliśmy także wniosek o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie rozpatrzony a projekt uzyskał dofinansowanie.

Doceniamy terminowość ZEFE.ORG, która pomimo skomplikowanego charakteru projektu dostarczyła kompletną dokumentację w ustalonym terminie.

W naszej ocenie profesjonalizm i doświadczenie ZEFE.ORG stanowią solidną gwarancję jakości i niezawodności, co czyni ZEFE.ORG godnym zaufania partnerem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Libiszowska
Kierownik Działu Grantów

Prof. Andrzej Dziembowski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Pracowni Usługowych
Kierownik Laboratorium Biologii RNA

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony