2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki - ścieżka dla projektów z PMIB

Wersja do druku Poleć znajomemu
27.02.2024, 09:04

Pierwszy nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Działania 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki ogłosił w dniu 26.02.2024 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut badawczy, który jest Instytucją Pośredniczącą dla Działania 2.4.

Nabór wniosków FENG.02.04-IP.04-001/24 o udzielenie pomocy finansowej w ramach Działania 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Priorytet 2: Środowisko sprzyjające innowacjom

Działanie 2.4 BADAWCZA INFRASTRUKTURA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Nabór wniosków FENG.02.04-IP.04-001/24

Termin naboru: 04.03.2024-22.07.2024

dotyczy: ścieżka dla projektów z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Nabory wniosków FENG

Pliki do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji z programu FENG

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

 

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 konsultanci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony