4.4 Cyfryzacja w transporcie. Nabór nr FEWM.04.04-IZ.00-001/24

Wersja do druku Poleć znajomemu
27.02.2024, 12:24

Ogłaszamy nabór na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 z priorytetu 04 Mobilność regionalna, działanie 04.04 Cyfryzacja w transporcie. Nabór nr FEWM.04.04-IZ.00-001/24

Nabór wniosków  FEWM.04.04-IZ.00-001/24 na projekt w zakresie:

Wsparcie uwzględni stworzenie systemu informacji drogowej (wraz ze wsparciem niezbędnej infrastruktury technicznej), którego istotą będzie udostępnianie aktualnych danych o sytuacji na drogach wojewódzkich na całej sieci, w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników dróg przemieszczających się po obszarze województwa. System informacji drogowej obejmie m.in.:

• oprogramowanie zintegrowane z systemem referencyjnym administrowanej sieci drogowej oraz z tym, które wykorzystują służby (ratowniczo-gaśnicze, medyczne, Policję, służby drogowe i inne) w ramach swojej pracy;
• aplikację przetwarzającą i udostępniającą dane z systemu szerokim kręgom użytkowników dróg;
• interaktywną mapę na stronie internetowej wraz z systemem informowania lokalnych mediów o wydarzeniach na drogach;
• wyposażenie służb drogowych w niezbędne narzędzia teleinformatyczne (tablety/laptopy) umożliwiające wprowadzenie informacji o zdarzeniach na drogach w czasie rzeczywistym;
• stacje pogodowe z czujnikami i kamerami do obserwacji stanu nawierzchni w czasie rzeczywistym,
• stanowiska preselekcyjne do ważenia pojazdów.

System pozwoli użytkownikom dróg na uzyskanie informacji o aktualnych utrudnieniach związanych z pracami utrzymaniowymi, remontami, budowami, przebudowami. Ponadto System umożliwi zweryfikowanie warunków atmosferycznych otoczenia drogi oraz stanu nawierzchni w danym czasie. Zebrane dane będą mogły być wykorzystywane również przez służby (ratowniczo-gaśnicze, medyczne, Policję, służby drogowe i inne).

Plik do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

 

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony