Dofinansowanie na termomodernizację dla jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w województwie świętokrzyskim

Wersja do druku Poleć znajomemu
28.02.2018, 16:08

Dofinansowanie na termomodernizację jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Termomodernizacja i odnawialne źródła energii dla obiektów straży pożarnej i policji. Ostatnia szansa na uzyskanie 85% dofinansowania. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2018 r.

dotacje termomodernizajca Ochotniczej Panstwowej Strazy Pozarnej i Policji

To już prawdopodobnie ostatnia szansa na dofinansowanie termodernizacji.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji  energetycznej budynków użyteczności publicznej  oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

  1.     ociepleniem obiektu,
  2.     wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
  3.     przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),
  4.     instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  5.     instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
  6.     instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
  7.     wymiana / izolacja pokrycia dachowego,
  8.     instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
  9.     mikrokogeneracją.

P.S.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 są:
EKO - OZE - ZEFE - pozyskiwanie finansowania UE
    jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST
    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
    związki i stowarzyszenia JST,
    TBS,
    samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
    uczelnie,
    inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,
    policja,
    podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
    samorządowe osoby prawne, Policja,
    jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
 

 

 

W celu przyspieszenia procesu skutecznego pozyskania dotacji dla inwestycji termomodernizacji lub OZE, prosimy o przygotowanie informacji określających stan przygotowania beneficjenta do w/w inwestycji, w m.in. dokumentacja techniczna i kosztorysowa projektu.

Z uwagi na różne kryteria wybory projektów w poszczególnych województwach, lista pytań dodatkowych dla projektów z poszczególnych województw będzie inna.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów Państwa projektu termomodernizacji lub OZE.

 

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów.

ZEFE - razem pozyskamy więcej!

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe: