Dotacje na termomodernizację dla Urzędów Miast i Gmin w województwie świętokrzyskim

Wersja do druku Poleć znajomemu
28.02.2018, 16:09

Dotacje dla Urzędów Miast i Gmin na termomodernizację. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Ostatnia szansa na uzyskanie 85% dofinansowania na termomodernizację w województwie świętokrzyskim. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2018 r.

dotacje termomodernizajca dla urzędów miasta i gminy

To już prawdopodobnie ostatnia szansa na dofinansowanie termodernizacji.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji  energetycznej budynków użyteczności publicznej  oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 1.     ociepleniem obiektu,
 2.     wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
 3.     przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),
 4.     instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 5.     instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6.     instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
 7.     wymiana / izolacja pokrycia dachowego,
 8.     instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
 9.     mikrokogeneracją.

Szansa dofinansowania projektów poprawy efektywności energetycznej (oze, termomodernizacja) istnieje w ramach konkursu numer RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WŚ na lata 2014-2020.

Nabór rozpoczął się 29 grudnia 2017 i zakończy się 5 kwietnia 2018.

Skorzystaj z dotacji. Teraz!

Skutecznie pomagamy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.

Zapraszamy do kontaktu.

 

P. S. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 są:EKO - OZE - ZEFE - pozyskiwanie finansowania UE

    jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST
    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
    związki i stowarzyszenia JST,
    TBS,
    samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
    uczelnie,
    inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,
    policja,
    podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
    samorządowe osoby prawne,
    jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

 

W celu przyspieszenia procesu skutecznego pozyskania dotacji dla inwestycji termomodernizacji lub OZE, prosimy o przygotowanie informacji określających stan przygotowania beneficjenta do w/w inwestycji, w m.in. dokumentacja techniczna i kosztorysowa projektu.

Z uwagi na różne kryteria wybory projektów w poszczególnych województwach, lista pytań dodatkowych dla projektów z poszczególnych województw będzie inna.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów Państwa projektu termomodernizacji lub OZE.


 

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów.

ZEFE - razem pozyskamy więcej!

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

 • Pozyskiwanie fundyszy europejskich
 • Usługi consultingowe dla biznesu (ebiznes, rozwój pracowników, optymalizacja procesów, ekologia)
 • Pomoc przy wdrażaniu innowacji (innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe i organizacyjne, zaświadczenia o innowacyjności)

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe: